NOVINKY

25.10.2021

O sbírce a divadle

Letos se sbírku s jednotícím a kompromisním názvem "Rám metafyziky lásky" bohužel vydat nepovede. Oba dva autoři (jak já, tak Filip Gorazd) jsme se letos nacházeli v jakémsi zlomu, což implikovalo to, že sbírku musíme odložit až na příští rok 2022, křest plánujeme na Krušlovském včelíně v letních měsících. Právě včelín se mi stal osudným a zde vznikla spousta nápadů, kromě již zmiňovaného křtu, jde o divadlo. Začínáme zkoušet Havlovu Audienci s Danem Havlíků, doufejme, že premiéra vyjde na výročí 10. roku úmrtí pana (ex)prezidenta, což by mělo být 18.12. tohoto roku. Dej bůh štěstí (lásku a pravdu). Nechť vše dobře dopadne! PS: Dan se musí naučit pít jakožto sládek, já se musím odnaučit pít jakožto Vaněk.

7.3.2021

Konec básnění a nový začátek

Jak už to tak bývá, člověk se postupem času vyvíjí, nabírá zkušenosti, nabývá poznání a zdokonaluje se. Často však dochází k radikálnějším krokům. To je pro mě typické, neustále si ve svém životě připadám jako na začátku. Vždy, když završuji určitou životní etapu, směřují mé myšlenky již dále do budoucnosti a jsem takříkajíc už "jinde", většinou i v odlišném oboru. Bakalářská práce ("Vliv náboženství na trest smrti") , v níž jsem se věnoval problematice trestu smrti, mě nasměrovala ke studiu filosofie. Nyní mě diplomová práce ("Pojetí tělesnosti u Jana Patočky") opět formuje, po dokončení studia jsem se rozhodl přihlásit do psychoterapeutického výcviku a věnovat se daseinsanalýze, psychoterapeutickému směru, jenž má své základy v Heideggerově filosofii, tedy fenomenologii, které se právě věnuji ve své práci. Základy tomuto oboru dali švýcarští psychiatři Medard Boss a Ludwig Binswanger. Nebude to opět nic jiného než tvrdá práce. Jedná se o sebezkušenostní výcvik, tudíž dochází k hlubokému sebepoznání, neboť aby člověk mohl pomáhat druhým, musí nejprve umět pracovat sám se sebou.

Prošel jsem si různými extrémy, ať už se jednalo o sport, alkohol, studium a seberozvoj aj., abych nakonec zjistil, jak je v životě člověka důležitá rovnováha a harmonie. Té jsem právě dosáhl v těchto nelehkých "lockdownových" a "covidových" dobách. Kromě psaní diplomové práce jsem se opět vrátil ke sportu a radosti z pohybu. Nesportuji však již jako dřív, tj. přehnaně. Další novinkou je, že jsem přestal psát básně a to poté, co jsme s kamarádem Filipem Gorazdem Martinkem zkompletovali naše sbírky, které budou 2 in 1. Sbírka by měla vyjít během letošního roku 2021 a ponese název "Metafyzika lásky & Rám".

Co je pro mě typické je to, že potřebuji k životu vždy nějakou tvůrčí činnost, nejprve to byly matematické příklady, které posléze vystřídala poezie. Před nedávnem jsem se rozhodl, že své stránky využiji k tomu, že zde budu publikovat články na různá témata, která mě interesují. K tomuto kroku mě inspirovaly stránky Mgr. Marie Vilánkové, kde jsem nalezl spoustu zajímavých postřehů a informací, které se týkají především zdraví. Právě zdraví je pro mě aktuálním tématem, jemuž se budu chtít i nadále ve svém životě věnovat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl psát články, a to především pro Vás. Přeji příjemné čtení.

Váš Richard Maršák