Stručný životopis

Narodil jsem se 3.6.1994 v 1:05 hod ve Vimperku. Vyrůstal jsem v Pošumaví, v Záhoříčku a základní vzdělání absolvoval na ZŠ a MŠ ve Čkyni. Další mé kroky směřovaly na Gymnázium ve Strakonicích, kde jsem v roce 2014 úspěšně odmaturoval. Po nezdařilém zvládnutí prvního ročníku na Fakultě aplikovaných věd v Plzni oboru Obecná matematika, jsem začal studovat na Vysoké škole evropských a regionálních studií obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, kde jsem v roce 2018 úspěšně získal bakalářský titul (bakalářská práce: "Vliv náboženství na trest smrti") a dále mé kroky směřovaly na Teologickou fakultu Jihočeské univerzity, kde jsem v roce 2021 úspěšně zakončil studium navazujícího magisterského oboru Filosofie (diplomová práce: "Pojetí tělesnosti u Jana Patočky").  Mezi mé zájmy patří procházky, cestování, sport, tvorba poezie, dříve pak tvorba matematických příkladů, vodáctví, posezení s přáteli, četba, hudba, kulturní dění a celá řada dalších aktivit. V červnu 2019 jsem vydal samizdatově prvotní sbírku s názvem "Filoposia" a nyní se chystám na vydání druhé sbírky společně se svým bývalým spolužákem Filipem Gorazdem Martinkem, která ponese název "Rám metafyziky lásky".

V současné době se věnuji daseinsanalýze, což je psychoterapeutický směr, jenž vychází z myšlení německého filosofa Martina Heideggera (1889-1976). Za zrodem tohoto směru stojí švýcarský psychiatr Medard Boss (1903-1990), společně se svým učitelem a psychoanalytikem Ludwigem Binswangerem (1881-1966). Pokud vše půjde dobře, je mým cílem se přihlásit do psychoterapeutického výcviku při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Předmětem mého zájmu je bipolární afektivní porucha a její možná léčba alternativními způsoby. Tato nemoc mi byla diagnostikována již v 17 letech, a tak jsem se součtem všech životních zkušeností rozhodl, že nechci, aby kdokoli jiný trpěl tak, jako jsem trpěl já. Cestou sebepoznání, studiem a tvrdou prací bych se rád v budoucnu dopracoval do fáze, kdy budu moct pomáhat ostatním lidem s jejich problémy. Bipolární afektivní porucha, dále jen "BAP" se vyznačuje prudkými změnami nálad, od stavů depresivních, kdy je člověk "dole", má nedostatek energie, pokleslou náladu, často i myšlenky na sebevraždu, zpomalené myšlení, zhoršenou paměť a řadu jiných příznaků až po stavy manické, kdy má člověk nadnesenou náladu a nic pro něj není problém, má nadbytek energie, sníženou potřebu spánku, zrychlené myšlení atd. Existuje více druhů BAP, přičemž u každého má trochu jiný průběh a jinou délku a intenzitu jednotlivých fází. Více se budu BAP věnovat v konkrétních článcích.