Stručný životopis

Richard Maršák se narodil 3.6.1994 v 1:05 hod ve Vimperku. Vyrůstal v Pošumaví, v Záhoříčku a základní vzdělání absolvoval na ZŠ a MŠ ve Čkyni. Další jeho kroky směřovaly na Gymnázium Strakonice, kde v roce 2014 úspěšně odmaturoval. Po neúspěšném zvládnutí prvního roku na Fakultě aplikovaných věd v Plzni oboru Obecná matematika, začal studovat na Vysoké škole evropských a regionálních studií obor Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, kde v roce 2018 úspěšně získal bakalářský titul a nyní studuje na Teologické fakultě navazující obor Filosofie. Mezi jeho zájmy patří procházky, tvorba poezie, dříve pak tvorba matematických příkladů, vodáctví, posezení s přáteli, četba, hudba, kulturní dění a celá řada dalších aktivit. V červnu 2019 vydal samizdatově prvotní sbírku s názvem "Filoposia" a nyní se chystá na vydání druhé sbírky společně se svým spolužákem Filipem Gorazdem Martinkem, která ponese název "Metafyzika lásky a Rám".