Blog

Blog je poměrně široké téma, budu zde zveřejňovat své sny, myšlenky, představy, vzpomínky atp. Budou se tedy lišit od článků, kde se budou promítat mé názory a postoje. Věc se má tak, že po konci psaní poezie jsem pocítil jakési nutkání sdílet to, co prožívám a cítím. Právě to naleznete zde.