Články

Smrt

25.03.2021

Nikdo z nás jí neunikne, přesto se v moderním světě stala ožehavým a tabuizovaným tématem. Proč se spousta lidí tolik bojí smrti? Již Platón učil, že jedním z úkolů v životě člověka je smířit se se smrtí, tj. naučit se žít s vědomím konečnosti vlastního těla. Jim Morrison, slavný básník a hudebník, se též smrti nebál, neviděl v tom...

O závisti

18.03.2021

Setkal se s ní za svůj život každý, dokonce se říká, že jde o typickou českou vlastnost - závist. Kde se v nás bere? Jak s ní pracovat? Vede vůbec závist k něčemu pozitivnímu?